Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) Nedir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) Nedir?

Genellikle taşınmazlara yatırım yapan nitelikli yatırımcıların katılma payı karşılığı yatırım yaptıkları ve pay sahiplerinin gelir elde ettiği fona, Gayrimenkul Yatırım Fonu adı verilir. Yatırımcılara uzun vadeli olarak sunulan bu fon, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabidir. 6362 sayılı SPK Kanunu’nun 53. Maddesi, GYF’leri düzenlemiş ve kapsamını belirlemiştir. Bu fon, kurucular tarafından SPK’nin belirlediği varlık ve işlemler üzerinde, mülkiyet prensipleri ve pay sahiplerinin menfaatine göre yönetilir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu kapsamında alım satımından kâr ya da kira geliri elde etmek için gayrimenkul satabilir, satın alabilir, kiralayabilirsiniz. Bu fonda, toplam değerin minimum %80’ini gayrimenkul yatırımları oluşturmak zorundadır. Bu fon, gayrimenkul projelerine yatırım yapmak için kullanılamaz ya da gayrimenkullerin inşaat süreçlerini üstlenemez. Ayrıca iş merkezi, hastane, otel, alışveriş merkezi gibi niteliklere sahip gayrimenkulleri ticari olarak işletemez. GYF ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtını öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

GYF'lerin Süresi Var mıdır?

GYF fonu yatırımlarını süreli veya süresiz olarak yapabilirsiniz. Tüzel kişiliği bulunmayan bir malvarlığı olan GYF’ler, yatırım sürecine göre süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir. Süreli fonlar, belirlenen süre sonunda tasfiye edilir. Süresiz fonlar ise daimidir; ancak SPK’nin tasfiye kararı veya yatırımcıların ortak kararı ile sonlandırılabilir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu’na yatırım yaparken fonların yatırım stratejilerine göre karar verebilirsiniz. Ayrıca yatırımdan beklentinize, yatırım tutarına göre de karar vermeniz mümkündür. Katılmak istediğiniz fonun iç tüzüğüne ya da ihraç belgesindeki esaslara göre giriş çıkış yapmanız da söz konusudur.

Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) Nasıl Alınır?

Bir Gayrimenkul Yatırım Fonu için yatırım yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle fon kurucusunun SPK’ye sunduğu ve SPK’nin belirlediği esaslara uygun düzenlene ihraç belgenizin onaylanması gerekir. Ardından onaylamış bu ihraç belgesinde yazan esaslara ve satış başlangıç tarihlerine göre uygun dağıtım kanalları aracılığıyla fonlardan katılım payı satın alabilirsiniz. Bu payları satın almak için ise yatırım kuruluşları, fon kurucusu ya da Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) gibi platformları kullanabilirsiniz. Bu platformları ancak belirlenen saatler içinde kullanarak fon satın alabilirsiniz. Gayrimenkul yatırım fonları için katılma payları, yalnızca SPK’nin belirlediği nitelikli yatırımcılara açıktır.

GYF katılma paylarını pazarlama ve dağıtım kurucuları satabilir. Bunun yanında kurucu ile sözleşme imzalayan ve gerekli yetkiye sahip yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri de katılma payı satabilir. Ancak bu fonların içerdiği riskler hakkında yeterince bilgiye sahip personellerin gerçekleştirmesi kaydıyla, GYF katılma payları satışı yapılması mümkündür.

Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) Avantajları Nelerdir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcılar için pek çok avantaja sahiptir. Özellikle işlemlerin daha profesyonel ve güvenli gerçekleşmesini sağlar. Bununla birlikte Gayrimenkul Yatırım Fonu avantajları arasında şunlar yer alır:

 • GYF sayesinde geniş bir emlak piyasasına ulaşabilir ve kendi başınıza erişemeyeceğiniz gayrimenkullere erişebilirsiniz.
 • Mevzuata uygun olan GYF, ev alma sürecinde tüm şüpheleri ortadan kaldırır. SPK’nin gözetim ve denetimine tabi olan GYF’ler, ayrıca sürekli bağımsız denetimden de geçer. Böylece ev alma sürecinizi güvenli hale getirir.
 • GYF’ler sayesinde yatırım yaptığınız fonun değer artışını ve getirisini anlık olarak takip edebilirsiniz.
 • Düzenli kira geliri sağlayan GYF, yatırım yaptığınız zaman kiracı bulmakla uğraşmanızı önler.
 • Geleneksel gayrimenkul yatırımlarında var olan kiracı, tapu işleri ve vergi dairesi ile uğraşmanıza gerek kalmaz. GYF, tüm bu süreçleri sizin yerinize gerçekleştirir.
 • GYF’ler hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanmalardan etkilenmez ve gayrimenkul piyasasının sunduğu olanaklardan yararlanmanızı sağlar.
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu ile elde ettiğiniz gelir için kurumlar vergisinden muafsınızdır. Bu sayede daha yüksek kazanç sağlayabilirsiniz.
 • Bu fonlarda %0 oranında stopaj uygulanır.
 • GYF’lere katıldığınızda, aldığınız kâr payında herhangi bir vergi kesintisi olmaz.
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu için yıllık gelir vergisi beyannamesi düzenlemenize gerek yoktur.
 • Tam mükellef bir kurum olarak GYF’den gelir elde ediyorsanız, kârınızın %50’si gelir vergisinin dışında tutulur.

Gayrimenkul Yatırım Fonu ile yaptığınız yatırımları ve mülklerinizi tek bir hesaptan yönetme avantajına sahip olmak için konuk.io’yu tercih edebilirsiniz. Ücretsiz kaydolabileceğiniz konuk.io, gayrimenkul yatırımlarınız için size pek çok hizmet sunar. Tüm bu ayrıcalıklı hizmetlere erişerek GYF’lerden de daha fazla kâr etme avantajına sahip olabilirsiniz.

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=19227&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

Be Among the First to Experience Book.ly 🚀

Secure your spot on the cutting edge of travel and leisure management. Sign up for early access to Book.ly's beta program and be the first to explore our innovative booking solutions. Enter your email to join our waitlist and revolutionize how you connect with your guests.

Choose the field you want
Short-term, Vacation Rentals,Hotels
Tours,Activities and Excursions
Boat Rentals and Charter Agencies
Travel Agencies, DMC and GDS
Service Business (Wellness,Barber,Amusment Parks etc.)
Thank you for joining Book.ly's beta waitlist! You're on your way to transforming your booking experience. Keep an eye on your inbox for exclusive early access and updates. Let's shape the future of travel together.
We encountered an issue processing your request. Please double-check your email address and try again. If the problem persists, contact us for support. We're here to help you join our journey.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.