İskan Ne Demek? İskan Belgesi Nasıl Alınır?

İskan Ne Demek? İskan Belgesi Nasıl Alınır?

Ev sahibi olmak ya da ev kiralamak isteyenler iskan konusuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için araştırmalar yapar. İskan belediye tarafından binanın tamamlandığına ve uygunluğuna ait bir belgedir. Bu belge aynı zamanda, evlerin oturma izni olarak da işlev görür. Siz de iskan nasıl alınır gibi sorularınızın detaylı açıklamasını yazımızda bulabilirsiniz.

İskan Nedir?

İskan kısaca, inşaatın tamamlanması sonucu binanın imar kanunda belirtilen standartlara uygun olduğunu belirten yapı kullanım izin belgesidir. Bu belge bina inşaatının çizilen projeye göre eksiksiz bir şekilde tamamlandığını teyit eder. İskan diğer bir adıyla yapı kullanım izin belgesi, binanın konumunun bağlı olduğu belediyeler tarafından verilir. Belediye tarafından verilen belgede binala ilgili bazı bilgiler bulunur. Bu bilgiler arasında; binadaki toplam daire sayısı, kat sayısı, binanın yüksekliği, yapının taban alanı, birim metrekare maliyeti, toplam inşaat maliyeti gibi yapı özellikleri yer alır. Ayrıca binanın ısıtma sistemi, kullanılacak yakıt cinsi, içme suyu tesisatı, atık su tesisatı, bina yapı dolgu malzemesi, taşıyıcı yapılar, binanın ortak kullanım alanları gibi teknik detaylar da belge alım sırasında onaydan geçer. İnşaat sürecini denetleyen yapı denetim firmasına ait tüm bilgiler de iskan belgesinde bulunur.

Binada İskan Olmazsa Ne Olur?

İskan belgesi bir yapının tamamlandığını ya da kısmen tamamlandığını belirten bir belge olduğu için mutlaka alınmalıdır. İskan belgesi başvurusu, inşaatı yapan müteahhidin sorumluluğundadır. Belge başvurusu sırasında yönetmeliğe uygun olmayan kısımların yeniden düzenlenmesi gerekebilir. 5 yıl içerisinde iskan belgesi alınamayan yapılara para cezası uygulanabilir ya da gerekli görülürse yıkım kararı uygulanabilir. İskan belgesi olmayan binalarda oturmanın ise belli bir cezası bulunur. Binayı tamamlayan müteahhit iskan belgesi alamıyorsa, arsa sahibi ya da kat malikleri inşaatı yapan firmaya dava açabilir.

İskan Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Merak edilen başka bir konu ise iskan başvurusu için gereken evraklar. Müteahhit tarafından iskan başvurusu yaparken hazırlanması gereken evrakları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İskan belgesi başvuru dilekçesi
 • Belge için ödenen harç ücretleri makbuzu
 • İnşaat ruhsatı fotokopisi
 • Sivil savunma müdürlüğü uygunluk yazısı
 • Fen işleri müdürlüğü uygunluk yazısı
 • Parsel ölçülerinin sabit şekilde yazılmış olduğu röperli kroki
 • Enerji kimlik belgesi
 • Eğer varsa asansör ruhsatı
 • SGK iskan raporu
 • Hak ediş raporu
 • İş bitirme tutanağı
 • İtfaiye iskan raporu
 • Binanın yapı denetim sertifikası
 • Mimari müracaat formu
 • Isı yalıtım belgesi
 • Bağlı olunan ilden alınacak su ve kanalizasyon idaresi uygunluk raporu

İskan Nasıl Alınır?

İskan belgesi almak için öncelikle, inşaat projesinde belirtilen tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartların inşaat ruhsatı alırken gerekli merciler tarafından onaylanmış olması zorunludur. Örneğin; projede yer alan otopark ya da asansörün tamamlanmamış olması iskan başvurusunda olumsuz olarak değerlendirilir. İskan belgesi başvurusu için başka bir önemli konu ise, inşaat sürecinde belediyeye yatırılması gereken birtakım harçların ve inşaat da çalışan kişilerin sigorta primlerinin eksiksiz ödenme şartıdır. Eğer bu konularda eksik varsa iskan belgesine başvurmadan önce müteahhit tarafından tüm borçların ödenmesi gerekir.

İskan başvurusu için tüm belgeler tamamlandıktan sonra, müteahhit ya da yetki verdiği kişi tarafından bir dilekçe yazılarak, bölgenin belediye imar müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Başvuru için, binanın onaylanmış projeye uygun olarak tamamlanmış ön şartı aranır. Tamamlanmayan projeler iskan belgesi onayına gönderilmez. Dilekçe ile başvuru yapıldıktan sonra, bir ay içerisinde belediyesinden teknik bir yetkili, tamamlanan inşaatı yerinde görmeye gider. Yetkili kişi, inşaatın onaylanmış ruhsatında bulunan tüm şartların projeye uygun şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder. Yetkili kişi iskan belgesi için olumlu rapor verdikten sonra, müteahhit diğer istenilen tüm belgeleri gerekli yerlerden alarak, belediyeye sunar. Belediye tarafınca tüm belgeler detaylı bir şekilde incelenir ve herhangi bir sorun yoksa iskan belgesi verilir.

Siz de tüm kiralama işlemleri ve mülklerinize daha fazla misafir ağırlamak için https://www.book.ly adresini ziyaret edebilirsiniz. Farklı platformlardaki kısa süreli kiralık mülklerinizi, ödemelerini, takvimleri ve yapılan rezervasyonlarınızla ilgili işlemleri kolayca tek bir adresten kontrol edebilir, tüm işlemleri yönetebilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf ederek işlerinizi daha rahat bir şekilde büyütebilirsiniz.

Be Among the First to Experience Book.ly 🚀

Secure your spot on the cutting edge of travel and leisure management. Sign up for early access to Book.ly's beta program and be the first to explore our innovative booking solutions. Enter your email to join our waitlist and revolutionize how you connect with your guests.

Choose the field you want
Short-term, Vacation Rentals,Hotels
Tours,Activities and Excursions
Boat Rentals and Charter Agencies
Travel Agencies, DMC and GDS
Service Business (Wellness,Barber,Amusment Parks etc.)
Thank you for joining Book.ly's beta waitlist! You're on your way to transforming your booking experience. Keep an eye on your inbox for exclusive early access and updates. Let's shape the future of travel together.
We encountered an issue processing your request. Please double-check your email address and try again. If the problem persists, contact us for support. We're here to help you join our journey.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.