Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Kira Sözleşmesi Örneği

Mal sahibi ile kiracı arasında gerçekleşen ve kiralama sürecindeki tüm detayları içeren yazılı belge olarak tanımlanabilecek kira sözleşmesinde atlanmaması gereken önemli detaylar bulunur. Peki, kira sözleşmesi nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir?

Kira sözleşmesi mal sahipleriyle kiracılar arasında doğabilecek olası problemlere karşılık önceden iki tarafın bazı konular üzerinde anlaşma yaptığı bir sözleşme olarak ifade edilebilir. Günümüzde mahkemelere en fazla konu olan davalar arasında yer alan kira davalarında taraflar farklı nedenlerle birbirinden şikayetçi olabilirler. İşte burada devreye giren ve her iki tarafın da imzaladığı kira sözleşmesi, bu davalarda bakılan ilk resmi belgedir.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi kısaca mal sahibi ile o malı kiralayan kişi arasında yapılan ve kiralama bilgileri içeren sözleşme olarak ifade edilebilir. Bu sözleşmede kira bedeli, kiracının hangi şartlara uyması gerektiği, mal sahibinin yükümlülükleri, sözleşmenin geçerlilik tarihi ve iki tarafın imzaları yer alır.

Kira kontratı sonradan oluşabilecek problemlere karşılık her iki taraf için de çözüm sağlayıcı bir belge olarak kabul edilebilir. İlerleyen süreçlerde kiralamada oluşan problemlerde süreç hukuki yollara dönüşürse ilk etapta mahkeme, bu sözleşmede yer alan maddeleri inceler. Bu nedenle her iki tarafın da sözleşmeyi dikkatlice okuması ve yer alan maddeleri iyi bir şekilde anlaması gerekir.

Kira Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

Kira sözleşmelerinde 7 farklı sözleşmeden bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki sabit süreli sözleşmelerdir. Bu sözleşmede belirli bir süre boyunca (genellikle 1 yıl) kiracının mülkü kullanma hakkını düzenler. Süre sona erdiğinde sözleşme yenilenmek zorundadır.

Belirli süresiz kira sözleşmelerinde ise belirli bir süre vardır, ancak sözleşme sonunda otomatik olarak uzar.  Belirsiz süresiz kira sözleşmelerinde bir süre veya bitiş tarihi belirtmez. Kiracı ve kiraya veren, istedikleri zaman sözleşmeyi sonlandırabilir, ancak yine de bildirim süresi gerekir.

Ticari kira sözleşmeleri işyerleri, ofisler ve diğer ticari mülkler için kullanılır. Konut kira sözleşmeleri Konut amaçlı gayrimenkuller için kullanılır.  

Mobilyalı kira sözleşmeleri ise kiraya verilen mülkün mobilyalarla birlikte kiralandığı sözleşmelerdir. Son olarak ikinci el kira sözleşmeleri ise bir kiracının kira hakkını, kiralayanın mülkü ilk elden kiraya verdiği bir sözleşmeden devraldığı durumlarda kullanılır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi hazırlama işlemi yaparken iki tarafın tüm maddeler üzerinde anlaşmaya varması gerekir. İki taraftan biri sözleşmeyi imzalamazsa bu sözleşmenin geçerliliği bulunmaz. Aynı zamanda sözleşmeyi imzalayan kişi şartları kabul ettiğini gösterir. Bir kira sözleşmesinde sonradan oluşabilecek tüm anlaşmazlıklara dair sorunun çözümü olabilecek tüm maddeler yer almalıdır.

Sözleşmede tarafların kimlik bilgileri, kiralanan mülkün detayları, kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihi ile kira bedeli gibi hususlar bulunmalıdır. Ayrıca ödeme sıklığı, depotizo miktarı ve depozito iade süreci, kiranın hangi tarihte ve nasıl ödeneceği, kiracıya ait tüm sorumluluklar bakım ve onarımdan mülkün nasıl kullanılacağına varana kadar detaylara da yer verilmelidir.

Bunlara ek olarak sözleşmenin hangi şartlarda iptal olacağı yani sona ermeyi gerektirecek haller ve taraflar üzerinde anlaştıysa bazı ek şartlar da sözleşmeye eklenmelidir. Son olarak her iki tarafın da okudum anladım yazarak belgeyi imzalamaları gerekir.

Kira Sözleşmesi Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu kira sözleşmesi, aşağıda adları ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şekilde yapılır:

Kiraya Veren (Ev Sahibi):

Adı Soyadı: [Ev Sahibi Adı Soyadı]

Adres: [Ev Sahibi Adresi]

Telefon: [Ev Sahibi Telefon Numarası]

Kiracı:

Adı Soyadı: [Kiracı Adı Soyadı]

Adres: [Kiracı Adresi]

Telefon: [Kiracı Telefon Numarası]

2. KİRAYA VERİLEN MÜLK

Kiraya veren, aşağıda belirtilen mülkü kiracıya kiralar:

Adres: [Kiraya Verilen Mülk Adresi]

Mülk Türü: [Mülk Türü - Örneğin, Daire, Ev, İşyeri]

Diğer Tanım: [Özellikle mülkün durumu veya özellikleri hakkında açıklamalar]

3. KİRANIN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Bu kira sözleşmesi, aşağıdaki başlangıç tarihinde yürürlüğe girecektir:

Kira Başlangıç Tarihi: [Kira Başlangıç Tarihi]

Sözleşme süresi, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Sözleşme Süresi: [Sözleşme Süresi - Örneğin, 1 yıl]

4. KİRA BEDELİ

Kiracı, kira bedelini aşağıdaki koşullar altında ödeyecektir:

Kira Bedeli: [Kira Bedeli Miktarı]

Ödeme Sıklığı: [Ödeme Sıklığı - Örneğin, Aylık]

Ödeme Yeri: [Ödeme Yeri - Örneğin, Ev Sahibinin Banka Hesabı]

5. DEPOZİTO

Kiracı, mülkün hasar görmesi veya sözleşme ihlali durumunda ödenecek olan bir depozito sağlayacaktır. Depozito miktarı ve iadesiyle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Depozito Miktarı: [Depozito Miktarı]

Depozito İadesi: [Depozito İadesi Koşulları]

6. KİRACIN SORUMLULUKLARI

Kiracı, aşağıdaki sorumlulukları kabul eder:

Mülkü iyi durumda tutmak ve gerektiğinde onarımlar yapmak.

Kiranın belirtilen tarihte ödenmesini sağlamak.

Komşulara saygılı davranmak ve mahalle kurallarına uymak.

7. KİRAYA VERENİN SORUMLULUKLARI

Kiraya veren, aşağıdaki sorumlulukları kabul eder:

Mülkün temiz ve yaşanabilir olmasını sağlamak.

İlgili yasalara ve düzenlemelere uymak.

Kiracının mahremiyetini saygı göstermek.

8. SÖZLEŞME SONLANDIRMA

Bu sözleşme, aşağıdaki koşullar altında sona erebilir:

Sözleşme süresinin sonunda otomatik olarak sona erer.

Taraflardan biri, belirli bir bildirim süresi vererek sözleşmeyi sonlandırabilir.

9. GENEL HÜKÜMLER

Bu bölümde sözleşmenin genel hükümleri ve diğer önemli bilgiler yer alabilir.

Be Among the First to Experience Book.ly 🚀

Secure your spot on the cutting edge of travel and leisure management. Sign up for early access to Book.ly's beta program and be the first to explore our innovative booking solutions. Enter your email to join our waitlist and revolutionize how you connect with your guests.

Choose the field you want
Short-term, Vacation Rentals,Hotels
Tours,Activities and Excursions
Boat Rentals and Charter Agencies
Travel Agencies, DMC and GDS
Service Business (Wellness,Barber,Amusment Parks etc.)
Thank you for joining Book.ly's beta waitlist! You're on your way to transforming your booking experience. Keep an eye on your inbox for exclusive early access and updates. Let's shape the future of travel together.
We encountered an issue processing your request. Please double-check your email address and try again. If the problem persists, contact us for support. We're here to help you join our journey.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.